Günümüz uzmanlaşma devri olup kira hukukuna yönelik sorunlarda uzman kira hukuku avukatlarından destek alınması gerekliliği ortadadır. Zira yargı kararları, Yönetmelikler ve Kanunlar sıklıkla değişiyor olup bir avukatın hem ticaret hem kira hem boşanma hem de iş hukuku alanlarında uzman olması beklenemez. Hele ki kira hukuku gibi girift bir hukuk dalında derin bilgi sahibi olmanın gerekliliği kaçınılmazdır. Hukuk büromuz da bu prensipten hareketle gayrimenkul ve kira hukuku alanında uzman avukatların kurduğu bir avukatlık bürosudur.

İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi; kira, gayrimenkul, inşaat,  kentsel dönüşüm gibi farklı alanlardan yetkin avukatları barındıran bir hukuk ofisidir. Bu doğrultuda avukatlarımız başta kira hukuku, imar hukuku, gayrimenkul hukuku, kadastro hukuku ve medeni hukuk  olmak üzere hukukun birçok dalında avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Büromuzun avukatları kira hukukunda yetkin bir ekip olup aynı zamanda taşınmaz hukukunun diğer dallarında da uzmanlaşmışlardır. Bu sebeple kadromuz içerisinde kira hukuku avukatı, kiracı tahliye avukatı, kiracı avukatı, kiracı tahliye avukatı, kat mülkiyeti avukatı gibi kira hukukunun bir veya birkaç dalında uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır.

Kira Hukuku Avukatı Ekibimiz

Kira hukuku avukatı olan deneyimli kadromuz hem Türk vatandaşı hem de yabancı müvekkillerine azami özende hukuk hizmeti sağlamaktadır. Kadromuz gayrimenkul ve kira hukuku ile bağlantılı olduğu sürece ticari kiralamalar alanında da danışmanlık sağlamakta ve gerekli olması halinde çeşitli kira akitlerini hazırlamaktadır. Kadromuz ihtiyaç duyulması halinde çeşitli vakıf, dernek, oda ve şirketlerde de kira hukuku alanında seminer vermektedir. Ekibimiz kira hukukuna dair güncel gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmelere ilişkin düzenli yayınlar gerçekleştirmektedir.

Kira Avukatı ekibimizin danışmanlık verdiği yabancı müvekkiller arasında Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketler olduğu gibi yabancı ülkelerin vatandaşları da bulunmaktadır. Ekibimiz bu müvekkillerine genellikle İngilizce dilinde hizmet sağlıyor olup gerektiği hallerde Rusça Fransızca ve Arapça gibi çeşitli lisanlarda iletişim sağlayabilmektedir.

Ofisimiz genç ve dinamik ekibe sahip olup karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerini samimiyet ilkesini esas alarak kurmaktadır. Büromuzun hukukçuları, kira hukuku alanındaki uzmanlığını bu gayretli ve insani yaklaşıma borçlu olduğunun farkındadır.

Kira avukatı kadromuz hizmet verdiği kişilerin ihtiyaçlarına doğru ve hızlı şekilde destek sağlamak gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda ekibimiz gündemi ve gelişmeleri düzenli şekilde takip etmektedir. Ekibimiz ayrıca gayrimenkul ekosistemine katkı sağlamak amacıyla düzenli yayınlar gerçekleştirmektedir.

İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi’nin ana faaliyet bölgesi İstanbul olsa da ofisimiz; Bursa, Şanlıurfa, Mersin, İzmir, Antalya ve Ankara gibi birçok ilde de çözüm ortağı avukatları ile hizmet vermektedir. Bu ağı ile birlikte ofisimiz kira hukuku alanında müvekkillerine geniş çaplı hizmet verebilmektedir.

Kira Hukuku Nedir?

Kira Hukuku; kira ilişkilerine yönelik olan her türlü uyuşmazlığın ve hukuki işlemi kapsayan üst bir terimdir. Kira hukukunda arazi, işyeri, konut, apartman, dükkan gibi çeşitli gayrimenkulün konu olduğu işlere bakılmaktadır.

Bu doğrultuda kiracının taşınmazı tahliye etmemesi kira hukukunun bir konusu iken yabancı şirketlerin işyeri kiralaması da kira hukukunun bir başka odak alanıdır. Benzer şekilde işyeri kira sözleşmesinin feshi kira hukuku avukatlarının çalışma alanına giriyor olup mal sahibinin sahip olduğu hapis hakkı da kira hukuku avukatlarının ilgi alanına girmektedir.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere Kira hukuku; çeşitli alt dalları olan bir hukuk branşıdır. Kira davaları karmaşık olabilip zaman zaman uzun sürebileceğinden ve ciddi takip gerektiriyor olup kira avukatları ile çalışılması daha doğru olacaktır. Özellikle ülkemizde gayrimenkul sektörünün büyüklüğü ve hacmi de göz önüne alınırsa kira hukukunun sahip olduğu önem daha da göz önüne çıkmaktadır.

Bu doğrultuda enerji santralinin arazisine ilişkin yaşanabilecek uyuşmazlıkların arazi davası avukatları ile çalışması daha uygun olacakken; belediyenin imar iptali kararına itiraz etmek isteyen bir müteahhitin imar avukatı ile çalışmayı tercih etmesi isabetli olacaktır. Benzer şekilde kentsel dönüşüm kapsamında kat maliklerinin anlaşamama ihtimalinde devreye Kentsel Dönüşüm Avukatının girmesi yerinde olacaktır.

Kira hukuku, ülkemizde en çok davanın görüldüğü hukuk dallarından bir tanesidir. Nitekim ülkemizde kiralık mülk sayısı oldukça fazladır. Kira hukuku gibi yoğun bilgi birikimi gerektiren bir alanda geç verilen bir karar yahut yanlış bir işlem büyük zararlara sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple kira hukukunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmak daha sağlıklı olacaktır.

Kira hukuku yalnızca kira davalarıyla sınırlandırılmış bir hukuk alanı değildir. Kira hukuku avukatları müvekkillerinden gelen kira kontratlarını revize ettiği gibi talep edilmesi halinde kira hukukuna ilişkin çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlarlar. Bu sebeple kira hukuku avukatları protokol hazırlama ve kontrol etme işlemlerini gerçekleştirdiği gibi çeşitli danışmanlık taleplerinde de hukuki destek sağlamaktadır.

Kira Avukatları Hangi Davalara Bakar?

 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları: Kira bedelinin ne kadar olacağına yönelik ev sahipleri ve kiracılar arasında çeşitli uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu hallerde taraflar kira avukatlarına başvurarak kira tespit davası açmayı tercih edebilmektedirler. Ofisimizin avukatları bu süreçlerin hem arabuluculuk hem de yargılama aşamalarında hızlı, pratik ve kaliteli şekilde hizmet vermektedir.
 • Emlakçılarla Yaşanan Uyuşmazlıklar: Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılar arasında en çok yaşanan uyuşmazlık türlerinden birisi de emlakçının komsiyon alacağına ilişkin gerçekleşmektedir. Özellikle evin kiralanması için gerekli pazarlama çalışmalarını yapmasına rağmen emlakçının aradan çıkarılarak başka kişiler aracılığıyla evin kiralanması büyük problem teşkil edebilecektir. Böyle hallerde emlakçının birtakım alacakları gündeme gelecektir. Ancak Emlakçının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği durumlarda farklı hükümler de gündeme gelebilecek olup ayrıntılı bilgi için emlakçının aradan çıkarılması başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
 • Kira Alacağı Davaları: Kira sözleşmeleri akdetmek kolay olsa da kira alacağını tahsil etmek her zaman kolay olmayabilmektedir. Bu durum ise kiraya verenler için ciddi mağduriyetler oluşturabilecektir. Özellikle kiraya verenin evi kredi ile aldığı durumlarda kredi borçlarının vadesi ev sahibini sıkıştırmaktadır. Böyle durumlarda kira alacağı için icra takibi başlatmak gerekmekte, sonraki aşamalarda ise dava açmak zorunda kalınabilmektedir.
 • Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi: Kira sözleşmelerinin feshedilmesi tarafların uyuşmazlık yaşadığı süreçlere gebe olabilmektedir. Zira fesih şartları üzerinde tarafların anlaşamaması ihtimaliyle karşılaşılabilmektedir. Bu durumda uyuşmazlık zaman zaman avukatın arabulucu olmasıyla çözülebileceği gibi kimi zaman ise dava açılması gerekebilecektir. Tüm bu süreçte kira avukatları ile ilerlemek daha sağlıklı olacaktır.
 • Aidat ve Ortak Giderlere Yönelik Uyuşmazlıklar: Kiracı ve kiraya verenin aidata yönelik uyuşmazlık yaşadığı sıklıkla görülebilmektedir. Zira hangi giderden tam olarak kimin sorumlu olacağının belirlenmesi kolay olmayabilmektedir. Bu noktada gerek adaletin tesis edilmesi gerekse de tarafların rahatlaması için doğru bir aidat planı oluşturulmalıdır. Bu hesaplamalarda ise kiracı ve kiraya verenin hangi oranda sorumlu olacağı açık şekilde belirlenmelidir.

Kira Avukatları Hangi Sözleşmeleri Hazırlar ve İnceler?

 • İşyeri Kira Sözleşmeleri: İşyeri kira sözleşmeleri özellikle meblağının büyük olması sebebiyle ciddi önem verilmesi gereken sözleşmelerdir. Zira işyeri kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor olup kira hukuku avukatlarından danışmanlık alınması yerinde olacaktır. Aksi taktirde yapılacak ufak bir hatayla bile büyük maddi zararlara uğranabilecektir.
 • Tahliye Taahhütnamesi: Tahliye taahhütnameleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken birtakım prosedürler mevcut olup bunlara dikkat edilmemesi halinde taraflar hak kaybına uğrayabilecektir. Bu sebeple tahliye taahhütnamelerinin uzman kira hukuku avukatlarının danışmanlığında hazırlanması daha sağlıklı olacaktır. Böyle durumlarda kiracı tahliye avukatı şeklinde aramalar yapıldığı da görülebilmektedir.
 • Konut Kira Sözleşmesi: Zaman zaman taslak sözleşmelerden ilerlemek kolay olsa da bazen Konut kiralarına ilişkin sözleşmenin avukat eşliğinde hazırlanması gerekliliği doğabilmektedir. Böyle durumlar özellikle yüksek kira bedellerine ilişkin sözleşmelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu hallerde gayrimenkul avukatlarıyla birlikte çalışılması zararları asgariye indirecek bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Alt Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmeleri kimi zaman başka kişilere devredilebileceği gibi kimi zaman da kiracıların alt kiraya vermek istediği görülebilmektedir. Ancak kiracıların alt kiraya verme yetkisi olup olmadığı bir yana, alt kiraya verirken dikkat edilmesi gereken birçok husus da bulunmaktadır. Böyle durumlarda Kira hukuku avukatı devreye girerek taraflar arasındaki hukuki ilişkide yol gösterici olabilecektir.

Kira Hukuku Avukatları Hangi Alanlarda Danışmanlık Verir?

 • AVM’lerde Ortak Gider Hesaplama: AVM’lerdeki ortak giderlerden bir kısmı mal sahibine ait olup bir kısmı kiracı işletmeye ait olabilecektir. Böyle durumlarda tarafların ortak giderler ve aidatlara ilişkin adil bir paylaşım yapması önem arz etmektedir. Bu kapsamda kira avukatları ihtiyaç duyulması halinde taraflara yardımcı olabilecektir.
 • Aile Konutu Şerhi: Bilindiği üzere aile konutu şerhi olan gayrimenkullerde eşler birlikte hareket etmelidir. Bunun sonuçlarından birisi de aile konutuna ilişkin kira sözleşmesinin feshedilmesinde çiftlerin birlikte fesih bildiriminde bulunmasıdır. Bu hususta ihmalkar davranılması halinde tarafların arzu ettiği fesih iradesi gerçekleşmeyebilecek olup iki taraf da zarara uğrayacaktır.
 • Kira Depozitosu: Depozito kira sözleşmelerinde mal sahibinin sahip olduğu en önemli teminat araçlarından biridir. Ne var ki depozitoya ilişkin dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor olup taraflar bu hususların birçoğuna dikkat etmemektedir. Böyle durumlarda kira avukatlarından geri bildirim almakta büyük faydalar vardır.
 • Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi: Kira sözleşmelerinin tapu siciline şerh edilmesi kimi zaman taraflar için bir ihtiyaç doğurabilmektedir. Zira mal sahibinin gayrimenkulü satması halinde kiracının kiracılık hakkının devam etmesi kira sözleşmelerinin tapu siciline şerh edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu sürecin yönetilmesi için kira avukatlarından danışmanlık alınabilecektir.
 • Kira Gelir Vergisi:Kira avukatları yalnızca hukuki kısım değil aynı zamanda mali kısımlara dair de bilgi sahibi olmalıdır. Bu kapsamda kira avukatlarının bilmesi gereken bir diğer husus kira gelirlerinin nasıl vergilendirileceğidir. Burada dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor olup bu konuda kira avukatlarına danışılabilir.
 • Kira Sözleşmelerinde Kefil: Kira sözleşmelerinde kefil alınması uygulamada sıklıkla karşılaşılan teminat yollarından birisidir. Ancak kefil alırken belirli hususlar hakkında bilgi sahibi olunması önem arz etmektedir. Aksi taktirde alınan kefalet geçersiz olabilecek yahut kefil niyetini aşan oranlarda borçlara girebilecektir. Bu sebeple kefil alınırken alanında uzman avukatlardan destek alınması yerinde olacaktır.
 • Kira Artış Oranının Belirlenmesi:Kira artış oranının belirlenmesi her zaman basit bir işlem olmayıp kimi zaman kira avukatlarının desteğine ihtiyaç duyulabilir. Zira enflasyon oranlarının nasıl kira sözleşmelerine uyarlanacağını tespit etmek her zaman kolay olmayabilmektedir. Böyle durumlarda kira avukatından destek alınması en doğrusu olacaktır.
 • Damga Vergisi:Kira sözleşmeleri eğer kağıt üzerinde yapılır ve sözleşme üzerinde bir bedel yazarsa taraflar damga vergisi ödemek zorunda kalacaklardır. Ancak damga vergisinin hangi kıstaslara göre belirleneceği, hangi durumlarda artacağı hangi durumlarda azalacağı uzmanlık gerektiren konulardandır. Bu sebeple kira sözleşmelerinde damga vergisinin nasıl belirleneceğini bilmek önem arz etmektedir.
 • Kira Stopajı: Bilindiği üzere kiracının işletme kiraya verenin ise şirket olmadığı durumlarda kiracı kira borcuna ilave olarak stopaj da ödemekle mükellef olacaktır. Bu noktada kiraya ilişkin stopaj borcunun detaylarına ilişkin kira avukatlarından destek alınabilecektir.
 • Kiralanacak Gayrimenkulün analizi: Uzun soluklu kiralama ilişkisi düşünen işletmeler kiralanacak gayrimenkul seçiminde gerekli analizleri gerçekleştirmelidir. Böyle durumlarda gayrimenkulün değer analizi kadar hukuki analizinin yapılması da önem teşkil etmektedir. Böyle durumlar için kira ve gayrimenkul avukatlarından destek almak en sağlıklısı olacaktır.

En İyi Kira Avukatı

Açıkçası günümüzde “en iyi kira avukatı” veya “İstanbul’un en iyi kira avukatı” gibi tanımlamaların yapılması oldukça yanlış olacaktır. Zira somut olmayan hukuk servisinin “en iyi” denebilecek nitelikte sağlanma iddiası gerçekçi olmayacaktır. Nitekim çeşitli kriterleri bulunan kira avukatlığında en nitelikli kira hukukçusunu belirlemeye çalışmanın nafile bir gayret olacağı açıktır.

Kiracı Tahliye Avukatı

Kiracının tahliye edilmesi için kiracı tahliye avukatına başvurmak gerekmekte midir?” sorusunun sorulduğu görülmektedir. Halbuki belirtmek gerekir ki Kiracı Tahliye Avukatı şeklinde bir avukat türü bulunmuyor olup olsa olsa aranmak istenen terim “kira avukatı” olacaktır.