İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku ile ilgili merak ettiğiniz konulara içeriklerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz hususları bize sormaktan çekinmeyin.

inşaat sigortası nedir
İnşaat Sigortası Nedir, Hangi Zararları Kapsar?
10 Nisan 2019

İnşaat sigortası yaptırılması halinde, inşaat tamamlanana kadar meydana gelebilecek birçok zarara karşı güvence oluşturulabilir. Ne var ki sigorta her zararı karşılamıyor…

Devamını Oku
müteahhit vekaletname örneği
Müteahhit Vekaletname Örneği
7 Nisan 2019

Normal şartlarda proje onayı, imar izinleri, inşaat ve iskân ruhsatı gibi çeşitli hususlar için gerekli başvuruları yapmak ve izinleri almak, arsa…

Devamını Oku
arsa sahibi tapuyu vermiyor
Arsa Sahibinin Tapuyu Vermemesi
7 Nisan 2019

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa sahiplerinin borçlarından birisi de, arsa payı veya bağımsız bolüm tapusunu müteahhide devretme borcudur. Tarafların sözleşmedeki…

Devamını Oku
inşaatçı ipoteği
İnşaatçı İpoteği
7 Nisan 2019

Bir inşaat ilişkisinde müteahhit, arsa sahibinden olan alacağını her zaman alamayabilmektedir. Yahut (sıvacı, tesisatçı vb) alt yüklenicilerin de müteahhitten alacağını alamama…

Devamını Oku
Taşeron sözleşmesi
Taşeron Sözleşmesi
7 Nisan 2019

İnşaat Sözleşmesi’nde Müteahhit, sözleşme gereği bir yapı eseri yapmayı üstlenmekte, Arsa Sahibi de bunun karşılığında bir bedel ödemektir. Asıl Yüklenici bu…

Devamını Oku
imar kirliliğine neden olmak
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
7 Nisan 2019

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi ile birlikte Türk ceza yargısı sistemine dâhil olan İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, çevreye karşı…

Devamını Oku
mimari proje sözleşmesi nedir
Mimari Proje Sözleşmesi
7 Nisan 2019

Günümüzde inşaata başlarken alınacak yapı ruhsatı başvurusunda gereken belgeler arasında, mimari proje de vardır. Bu mimari projenin hazırlanmasının şartları da, mimari…

Devamını Oku
yapı ruhsatı inşaat izni
Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)
7 Nisan 2019

Bir yapının inşası belirli izin ve kurallara tabi olup inşa faaliyetinin imar düzenine ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Bir yapının inşaatına…

Devamını Oku
joint venture ve konsorsiyum
Konsorsiyum Nedir
7 Nisan 2019

Konsorsiyum; iki veya daha fazla gerçek kişi / tüzel kişinden her birinin işin belli bir kısmını (kendi uzmanlık alanlarını) yapmak maksadıyla…

Devamını Oku
kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibinin ölümü
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Arsa Sahibinin Ölümü
7 Nisan 2019

Öngörülemeyen bir olgu olan ölüm; kimi durumlarda sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirmekte, kimi durumlarda ise sözleşmenin sona ermesi için taraflara imkan vermektedir….

Devamını Oku